Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ 2/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
(24-03-2558)


เอกสารแนบ:


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ 2/2558