Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 90/2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
(08-05-2558)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 90/2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)