Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 18/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
(01-02-2559)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 18/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ