Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญนำร่อง
(07-04-2559)


เอกสารแนบ:


ป ที่ 73/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่