Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
(04-10-2559)


เอกสารแนบ:


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ 1/2559