th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 217/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมเจ้าท่า กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ คามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
(02-11-2559)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 217/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมเจ้าท่า(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)