th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 218/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมเจ้าท่า กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
(02-11-2559)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 218/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมเจ้าท่า (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)