th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
(25-11-2559)


เอกสารแนบ:


ประกาศผล ครั้งที่ 1 นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)