Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 21/2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
(05-02-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 21/2561