Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2556 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
(19-09-2556)


เอกสารแนบ:


164_2556.pdf