th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบเงินระดมความช่วยเหลือ
(27-01-2560)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบเงินระดมความช่วยเหลือจากบุคลกรสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จำนวน 155,300 บาท ให้กับ นายปรีดา ลัยนันท์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน สังกัดเรือ ข.10 กลุ่มเรือขุด ที่ประสบความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยทั้งหลังรวมถึงทรัพย์สิน ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้าอาคาร 2


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบนโยบายการดำเนินงานและเป็นประธานเปิดการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
(27-01-2560)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มอบนโยบายการดำเนินงานและเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ในส่วนกลางและ สพบ.เขต ทั่วประเทศ ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(24-01-2560)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โดยมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจและภารกิจกรมเจ้าท่า การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงกฎหมายที่ต้องการให้คณะกรรมาธิการช่วยผลักดัน


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ
(19-01-2560)


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมเจ้าพนักงานตรวจเรือ
(19-01-2560)

วันที่ 19 มกราคม 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาณเปิดการประชุมแนวทางดำเนินการตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือและประกาศกรมเจ้าท่าที้เกี่ยวข้องกับการตรวจเรือ โดยมีเจ้าพนักงานตรวจเรือส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 1


Page 22 of 43
back to top