th en

Menu
 
 
A+ A A-

ร่วมแสดงความคิดเห็น.

..
ร่าง กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้นำร่อง พ.ศ. ....


ด้วยสำนักนำร่องได้ดำเนินการจัดทำร่างแก้ไขกฎกระทรวงเศรษฐการว่าด้วยการนำร่องออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผ฿มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์

เอกสารแนบ :


ร่างกฎกระทรวงนำร่อง.pdf

ความคิดเห็นที่ 1
โดย ณัฐวุฒิ ตุลาพันธุ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (12/03/2562)

ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่สำคัญในเรือของทางราชการสมควรจะได้รับตั๋วเดินเรือตามลำดับความสำคัญของตำแหน่งบนเรือ หรือให้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบตั๋วเดินเรือของกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ นามสกุล *

  e-mail *

  ความคิดเห็น*


  รหัสความปลอดภัย *
QT6T7D

  กรอกรหัสความปลอดภัย *

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน