th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
(29-11-2560)นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาวารีรุ่นที่ 30 โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุกร์ทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเกรซ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

back to top