th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงคมนาคม
(24-08-2561)       วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานความร่วมมือในการรับชำระเงินของกรมเจ้าท่า และนายวีรเดช อัครผลพาณิช รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวรายงานความพร้อมในการให้บริการ คณะผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
  
     กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านจุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 สาขา ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ยังได้จัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมของกรมเจ้าท่าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการควบคุม กำกับ และดูแลการขนส่งทางน้ำทั้งระบบ ยังเป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านของตัวเรือ ทะเบียนเรือ และคนประจำเรือ เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมผู้ใช้บริการจะต้องมาดำเนินการยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมที่กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเท่านั้น ต่อมากรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการยื่นคำร้องหรือกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) พร้อมทั้งสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Payment ที่ธนาคารกรุงไทย แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการที่มีปริมาณมากขึ้น และในบางครั้งผู้ใช้บริการมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของเวลาและการเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมที่กรมเจ้าท่าหรือธนาคารกรุงไทย ประกอบกับเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานของภาครัฐใช้ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กรมเจ้าท่า จึงได้เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมต่าง ๆ โดยได้ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการผ่านจุดชำระเงินของบริษัทกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ โดยได้นำร่องค่าธรรมเนียมที่สามารถชำระได้ 
5 ประเภท ได้แก่ 
   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า 
  - ค่าบริการค่าจ้างนำร่อง 
  - ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา 285 
   - ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 
  - และค่าธรรมเนียมใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 
  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตว่า ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องและเอกสารได้ที่ “www.md.go.th” หัวข้อ “e-Service กรมเจ้าท่า” และเลือกบริการที่ต้องการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้บริการพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม (Pay in Slip) หรือนำโทรศัพท์ที่มีรูปใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมไปชำระได้ที่จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่อไป และนอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเล่มใบอนุญาตใช้เรือให้เหลือเพียงเอกสารแผ่นเดียว ซึ่งผู้ใช้บริการที่ทำธุรกรรมในเรื่องของการต่อใบอนุญาตใช้เรือ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง หรือสามารถพิมพ์ได้ทันทีที่จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาทเท่านั้น 
นอกจากนี้อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวทิ้งท้ายว่า ในอนาคตกรมเจ้าท่าจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่กรมเจ้าท่า 4.0 ต่อไป 


ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการชำระเงินระหว่างกรมเจ้าท่า กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ  กระทรวงคมนาคม 

back to top