th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันสุขอนามัยสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่ากรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
(10-03-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันสุขอนามัยฯ.pdf