th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 97/2563 เรื่อง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การต่อสร้างหรือดัดแปลงเรือที่มีความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไปโดยเคร่งครัด
(22-05-2563)


เอกสารแนบ:


1590145072257__01.jpg