Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวประกาศ

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 125/2564 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ในคืนวันลอยกระทง เพื่อตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
(18-11-2564)

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และ
ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่าดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำในคืนเทศกาล
ลอยกระทง ประจำปี 2564

            กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ในคืนวันลอยกระทง เพื่อตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวอาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

            ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นคืนวันลอยกระทง กรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
วันลอยกระทง พร้อมออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ และออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง
ในการเดินเรือ รวมทั้งยังออกคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
วันลอยกระทง พ.ศ.2564 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย
ซึ่งได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ อาทิ ตรวจสภาพตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และใบอนุญาตคนประจำเรือที่ถูกต้อง ในส่วนของผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ให้ตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเทียบเรือ อุปกรณ์
พวงชูชีพ ไฟแสงสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ ป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารบนโป๊ะเทียบเรือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวทางน้ำในคืนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564

            ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโทรทัศน์
วงจรปิดทางน้ำ (
CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแล
รักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก จำนวน 5 จุด ได้แก่
1.ท่าเรือพระราม8 (ฝั่งธนบุรี) 2.ท่าเรือตลาดยอดพิมาน 3.ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 4.ท่าเรือไอคอนสยาม และ 5.ท่าเรือเอเชียทีค 
จัดเรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ จำนวน 8 ลำ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ อัตรากำลังพล 196 นาย ในส่วนภูมิภาค จัดเรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 76 ลำ อัตรากำลังพล 753 นาย รวมอัตรากำลัง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น 949 นาย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคมเรือต่างๆ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง

            นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด เน้นย้ำขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่สาธารณสุขกำหนด โดยกรมเจ้าท่าได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้าแล้ว
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในคืนลอยกระทงของปี 2564 นี้


เอกสารแนบ:
 
xxxxxxxx