Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวประกาศ

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 124/2564 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างท่าเรือปากเมง หนุนการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
(24-11-2564)

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 124/2564 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างท่าเรือปากเมง หนุนการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง

 

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือปากเมง สนับสนุนการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำให้มีความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เนื่องจากเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในจังหวัดตรัง โดยเรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในหมู่เกาะทะเลตรัง อาทิ เกาะมุก เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตา เกาะพีพี หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

 

ในอดีต ท่าเรือปากเมง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานมากว่า 20 ปี ขนาดท่าเรือฯ ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ สะพานท่าเรือคับแคบ ไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร โครงสร้างท่าเรือ เช่น บันไดขึ้น–ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ ชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปา ระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดเรือและรถยนต์ ส่งผลให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกในช่วงเทศกาล กรมเจ้าท่า จึงได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือ ให้มีความแข็งแรง รูปแบบเหมาะสม สวยงาม โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนพร้อมทำโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และส่งมอบให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือต่อไป

 

ท่าเรือปากเมงดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่ใช้สอย 7,850 ตารางเมตร ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ทุ่นเทียบเรือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สะพานทางเชื่อมความยาว 145 เมตร แบ่งแยกการใช้งานระหว่างรถยนต์ขนสัมภาระกับทางเดินเท้า โครงสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง พื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่าเรือฯ เพิ่มพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว การออกแบบท่าเรือเป็นสไตล์ Tropical Modern โดยการสร้างพื้นที่ให้โปร่งโล่งขนาดใหญ่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก ผสานกับบริบทสภาวะแวดล้อมธรรมชาติของเขาเมงที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังท่าเรือปากเมง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 144,161,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 630 วัน เมื่อเปิดใช้ท่าเรือฯ แล้วคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 90,000 คนต่อปี

 

ในวันนี้ การก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือปากเมง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กรมเจ้าท่า ขอขอบคุณ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นถึงความสำคัญของการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยอนุญาตให้กรมเจ้าท่าให้ใช้พื้นที่ประมาณ 5.27 ไร่ ของกรมอุทยานฯ ในการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือปากเมง และขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าสำรอง และกรมประชาสัมพันธ์ NBT ที่เผยแพร่ข่าวสารหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ ที่ทำให้งานเปิดท่าเรือปากเมงสำเร็จลุล่วง พร้อมส่งมอบให้แก่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนอย่างยั่นยืนต่อไป

———————————————

18 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
xxxxxxxx