Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวประกาศ

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ที่ 127/2564 กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
(25-11-2564)

ฉบับที่ 127/2564

 

กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และ
ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำและทางทะเล

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม ดุสิตธานี และ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแล ความปลอดภัยทางน้ำ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการขนส่งทางน้ำเพื่อยกระดับให้มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- 2580 โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย
และการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า
(ศปก.จท.) ในการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ดูแล
ตรวจตรา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล พร้อมระบบการสื่อสารประสานให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเรือไทยในต่างประเทศ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในส่วนของการอบรมปฐมนิเทศ เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ รวมทั้ง

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศจากหน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพเรือและหน่วยงานหลักของ ศรชล. ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้แทน หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.หรือ PSCC) จำนวน 195 นาย

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2564

 

 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 127_2564_page-0001.jpg


 
xxxxxxxx