th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่นและ ท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(02-05-2562)


เอกสารแนบ:


แผนการจัดประชุม
กำหนดการ