th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(12-06-2562)


เอกสารแนบ:


ใบปิดประกาศเชิญชวน.pdf
กำหนดการประชุม.pdf