th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหินและหาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
(12-03-2564)


เอกสารแนบ:


กำหนดการ และรายละเอียดโครงการ