th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่
(12-09-2561)วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม พร้อมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่   วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่   วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่    

back to top