th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
(25-12-2562)กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ
ของขวัญสำหรับประชาชนในปี 2563 นี้

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน”ภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ณ ลานต้นไทร กรมเจ้าท่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนโดยกรมเจ้าท่าถือเป็นของขวัญอันล้ำค่า ที่จะสามารถเสริมสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
และการเดินทางทางน้ำ พร้อมสร้างความมั่นใจและเกิดมาตรฐานในการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างเป็นสากลให้กับผู้ประกอบการเรือโดยสารและนักท่องเที่ยวในปี 2563 นี้ภาพกิจกรรม:

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว    วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า ส่งมอบเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

back to top