th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่ และ ราชาเฟอร์รี่
(07-01-2563)วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่ โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกล้อง CCTV กับกรมเจ้าท่า เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การบำรุงรักษาเรือ แผนการขยายกองเรือ แผนการปรับปรุงท่าเรือสมุยในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเชื่อมต่อการรองรับเรือโดยสาร การเพิ่มทักษะ              คนประจำเรือ ให้สามารถบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เน้นย้ำผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้การท่องเที่ยวปลอดภัย มีรอยยิ้ม              

จากนั้นได้เดินทางไปยังท่าเรือราชาเฟอร์รี่เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงสะพานปรับระดับ แผนซ่อมทำ                 เปลี่ยน เครื่องยนต์เรือ พร้อมทั้งให้จัดทำแผนซ่อมทำเรือประจำปี การขยายกองเรือ การเชื่อมโยงข้อมูลกล้อง CCTV กับกรมเจ้าท่า การกำกับดูแลผู้โดยสาร และรถยนต์ลงเรือ เน้นย้ำการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย เสื้อชูชีพต้องพร้อมใช้งาน มีข้อความบอกชัดเจน การอบรมผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือแหลมทวด หารือกับเทศบาลเกี่ยวแผนพัฒนา ปรับปรุงท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่าเรือได้อย่างสูงสุด

 

 ภาพกิจกรรม:

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ )พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปยังอำเภอดอนสัก เพื่อตรวจความพร้อม มาตรการ ความปลอดภัย ของท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่  และ ราชาเฟอร์รี่ 

back to top