th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
(04-12-2563)กรมเจ้าท่า เปิดสัมมนาโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน

            กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด กรมเจ้าท่า กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน เปิดตัวโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน กล่าวให้การต้อนรับ และนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม
2563 ณ ณ ห้องณุศา 1 โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี      

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า การจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระยะที่ 1 รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ พร้อมดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ผ่านกรณีศึกษาของทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ว่าวิธีการเสริมทรายชายหาดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงมีตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จของโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท
ที่เป็นกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่

            อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 นั้น มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทในพื้นที่โครงการ การดำเนินการก่อสร้างจึงอาจส่งผลกระทบกับประชาชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความเห็นชอบจากรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลและติตามคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อโครงการ การจัดสัมมนาระดับจังหวัดในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 200 ราย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น องค์กรอิสระ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสัมมนาอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของทุกภาคส่วน

            ทั้งนี้ โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 586
,047,000 บาท โดยกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 900 วัน สำหรับแหล่งทรายที่จะใช้เสริมทรายชายหาดจอมเทียน นำมาจากบริเวณ
ทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร และเป็นทรายแหล่งเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยา คาดว่าในครั้งนี้จะใช้ปริมาณทรายรวมทั้งสิ้น 6.4 แสน ลูกบาศก์เมตร ภายหลังโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้นแล้ว ชายหาดจะมีความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 9 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึงปีละ 6 หมื่นล้านบาท และจากการศึกษาพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าเงินลงทุน โดย 1 บาท ที่ลงทุนไปในการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จะสร้างเม็ดเงินกลับมาในระบบประมาณ 3.20 บาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะทำให้ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี กลับคืนสภาพสวยงามดังเดิม พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลก สอบถามข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-956-5276

 ภาพกิจกรรม:

กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

back to top