ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่:24 เมษายน 2567

เข้าชม:139

ข้อมูลโดย: Procurement Officer (Kan)