ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 143/2557 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

วันที่:01 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:177

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin