ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 78/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมเจ้าท่า

วันที่:15 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:179

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin