ประกาศ ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ทรายน้ำเค็ม) โดยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒

วันที่:19 กรกฎาคม 2566

เข้าชม:251

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C3