ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฎิบัติการ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฎิบัติการ

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:155

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: