ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่:24 เมษายน 2560

เข้าชม:192

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin