ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันที่ 2/2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี2559 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:161

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin