เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้กตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

วันที่:27 ตุลาคม 2566

เข้าชม:151

ข้อมูลโดย: Procurement Officer (K)