เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน ULG ๙๕ with Add. สำหรับกลุ่มเรือตรวจการณ์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวลล้อมทางน้ำ จำนวน ๗๕ ถัง (๑๕,๐๐๐ ลิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:25 ตุลาคม 2566

เข้าชม:66

ข้อมูลโดย: Procurement Officer (K)