ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ(ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้าย และอื่นๆ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จ.สงขลา จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 กันยายน 2561

เข้าชม:123

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin