ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:21 กันยายน 2566

เข้าชม:98

ข้อมูลโดย: Procurement Officer