ราคากลางจ้างตรวจสอบแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:28 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:181

ข้อมูลโดย: Procurement Officer