ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าและโลจิสติกส์ของไทย โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:12 มกราคม 2566

เข้าชม:218

ข้อมูลโดย: Procurement Officer