ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) โดยวิธีคัดเลือก

BOQ

วันที่:26 มกราคม 2566

เข้าชม:348

ข้อมูลโดย: Procurement Officer

เอกสารแนบ:

icon_type
TOR