สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำอ่าวทึง(ด้านใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่:22 เมษายน 2557

เข้าชม:161

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: