ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๓๐๑ จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

วันที่:02 มกราคม 2567

เข้าชม:209

ข้อมูลโดย: Procurement Officer (Kan)