ปี 2551

ยกเลิก [403/2551] สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักของเรือเจ้าท่า 221 จำนวน 7 รายการ
  [396/2551] สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) สำหรับเรือสินค้า จำนวน 10,000 เล่ม
  [401/2551] สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
และบริเวณท่าเทียบเรือ
  [389/2551] สอบราคาซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รวม 7 รายการ
  [343/2551] สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิด INTRINSICALLY SAFE สำหรับใช้กับเครื่องรับ – ส่งวิทยุมือถือ
ตราอักษร MOTOROLA รุ่น GP 328 จำนวน 160 ก้อน
  [063/2551]
( ตค 51)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook computer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด
  [303/2551] สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT – F จำนวน 1 ชุด
  [292/2551] สอบราคาจ้างเหมาปักเสาพร้อมติดตั้งป้ายบอกแนวเขตพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2
  [280/2551] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสอบความรู้ จำนวน 5 รายการ
  [279/2551] สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ บ.95 (ใบอนุญาตใช้เรือ) จำนวน 9,000 เล่ม
ยกเลิก [278/2551] ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 37 และเรียกสอบราคาใหม่
  [273/2551] สอบราคาซื้อชุดและอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุด
  [270/2551] สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
  [269/2551] สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับปั๊มขุด เรือเจ้าท่า ข.21 จำนวน 9 รายการ
  [265/2551] เครื่องงถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
  [263/2551] สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว OUTBOARD
ยี่ห้อ YAMAHA จำนวน 900 กระป๋อง
  [262/2551] สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ สำหรับเรือขุดหัวสว่านท่อส่งดิน 12 นิ้ว จำนวน 65 ท่อ
  [249/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 188 จำนวน 16 รายการ
  [245/2551] สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอาคาร 1 (อาคารหลังใหม่ 5 ชั้น) อาคาร 2, อาคาร 6, อาคาร 4
(ขั้น 1 พื้นที่ด้านหน้ากองคลัง รวมห้องบันทึกข้อมูล (GFMIS) และบันได – ทางขึ้นอาคาร, ชั้น 3, ชั้น 4, ชั้น 5
และหน้าลิฟท์บันไดขั้น 1 – 5 , อาคาร 5 (เฉพาะชั้น 3 และชั้น 5 ) และอาคาร 3 (เฉพาะชั้น 3, ชั้น 4 และชั้น 5)
  [234/2551] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องและเปลี่ยนมู่ลี่ อาคาร 1 และอาคาร 5 บริเวณกรมการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี กรุงเทพฯ
  [230/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 206 จำนวน 113 รายการ
  [229/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 37 จำนวน 78   รายการ
  [220/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 153 จำนวน 2 รายการ
  [210/2551] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง – ซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะท่าวัดชลอ ริมคลองบางกอกน้อย
อ. บางกรวย จ.นนทบุรี
  [206/2551] สอบราคาซื้อท่อยางทางส่งต่อท้ายเรือสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.29 จำนวน 1 ท่อ
  [192/2551] สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิคขับเพลาหัวขุดของเรือเจ้าท่า ข.7 จำนวน 1 ชุด
  [191/2551] สอบราคาซื้อ MACHANICAL SEAL เพลามอเตอร์คัตเตอร์ สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 ชุด
ยกเลิก [183/2551] ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 และเรือเจ้าท่า 239 และเรียกสอบราคาใหม่<
  [174/2551] สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) สำหรับเรือประมง จำนวน 10,0000 เล่ม
  [152/2551] สอบราคาซื้ออะไหล่ปั๊มขุดใช้กับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า ข.7 จำนวน 10 รายการ
  [153/2551] สอบราคาซื้อท่อยางทางส่งท้ายเรือใช้กับเรือเจ้าท่า ข.5, ข.7 และ ข.15 จำนวน 3 ท่อ
  [135/2551] สอบราคาซื้อเชือกลากจูงใช้กับเรือเจ้าท่า จ.1 จำนวน 2 เส้น
  [131/2551] สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
[124/2551] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง – ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำท่าจีน บริเวณโรงเรียนบ้านบางประแดง
อ. สามพราน จ. นครปฐม
  [109/2551] สอบราคาจ้าเหมารถเทเลอร์ ขนย้ายเรือเจ้าท่า ข.43, เรือเจ้าท่า 243 และอุปกรณ์ท่อ – ทุ่น
พร้อมรถเครนยกของขึ้น – ลง ต้นทางและปลายทาง
  [104/2551] สอบราคาซื้อลวดสลิง จำนวน 9 รายการ
  [093/2551] สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ
  [081/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.41 และเรือเจ้าท่า 241
  [077/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 และเรือเจ้าท่า 239
  [066/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.400
  [057/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.401
  [056/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 222
  [055/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 333
  [016/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า ข.402
  [014/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 220
  [013/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 135 จำนวน 64 รายการ
  [011/2551] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา จำนวน 11 รายการ
  [001/2551] สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า รวม 2 รายการ พร้อมการติดตั้ง

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:189

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin