ปี 2554

28 ธ.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำละหลอด จ.นครราชสีมา
 
28 ธ.ค. 54
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ สำหรับเรือขุดหัวสว่าน
 
20 ธ.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จ.บุรีรัมย์
 
19 ธ.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำแอก จ.บุรีรัมย์
 
19 ธ.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำโสม จ.อุดรธานี
 
15 ธ.ค. 54
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ สำหรับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว จำนวน 60 ท่อ
 
8 ธ.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) สำหรับเรือสินค้า จำนวน 10,000 เล่ม
 
1 ธ.ค. 54
สอบราคาซื้ออะไหล่ปั๊มชุด สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.47
 
17 พ.ย.. 54
สอบราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-C พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 
10 พ.ย.. 54
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเจ้าท่า ราย 2 เดือน จำนวน 7,200 เล่ม
 
21 ต.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 
11 ต.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
13 ก.ย. 54
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 
7 ก.ย. 54
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า
 
6 ก.ย. 54
สอบราคาซื้อน้ำจืด เพื่อบริโภคและอุปโภค จำนวน 1,800 ตัน
 
5 ก.ย. 54
สอบราคาซื้อเครื่องวัดระดับน้ำแบบตั้งและนาฬิกาเครื่องวัดระดับน้ำแบบตั้ง
 
5 ก.ย. 54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 126 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 169
 
30 ส.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
19 ส.ค. 54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)
ยกเลิก
19 ส.ค. 54
ยก เลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)
 
19 ส.ค. 54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ยกเลิก
19 ส.ค. 54
ยก เลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 
18 ส.ค. 54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก)
 
17 ส.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
กับส่วนภูมิภาค
 
15 ส.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 143 จำนวน 7 รายการ
 
10 ส.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (รถ Back Hoe) จำนวน 8 คัน ณ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จ.นครสวรรค์
 
1 ส.ค. 54
สอบ ราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 4 (สงขลา). บริเวณท่าเทียบเรือของศูนย์ฯ และบริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา)
 
25 ก.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 192 จำนวน 6 รายการ
 
20 ก.ค.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำเลย จ.เลย
 
19 ก.ค.54
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ PASSBOOK จำนวน 8 เครื่อง
 
11 ก.ค.54
สอบราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-C พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 
๗ ก.ค.54
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การขุดลอกเรือเจ้าท่า ข.๔๓
 
1 ก.ค.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hole) จำนวน 6 คัน
 
27 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบมาตรฐานสากล ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 
21 มิ.ย.54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)
 
20 มิ.ย.54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 
13 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครนไฟฟ้าไฮดรอลิคประจำสถานีนำร่อง จำนวน 2 ชุด
 
9 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล
จ.บุรีรัมย์
 
8 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำแอก
จ.นครราชสีมา
 
7 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำสะแทด
จ.นครราชสีมา
 
2 มิ.ย.54
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ. 53 (ใบทะเบียนเรือไทย) จำนวน 10,000 เล่ม
 
23 พ.ค.54
สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว(Outboard)
 
20 พ.ค.54
สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อนาที
 
19 พ.ค.54
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ ขนาด ø 14 นิ้ว จำนวน 1 รายการ
 
12 พ.ค.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hole) จำนวน 3 คัน
 
10 พ.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเจ้าท่า ราย 2 เดือน จำนวน 3,000 เล่ม
 
6 พ.ค.54
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ ขนาด ø 14 นิ้ว จำนวน 1 รายการ
 
4 พ.ค.54
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hole) จำนวน 1 คัน
 
18 เม.ย..54
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.95 ใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 10,000 เล่ม
 
18 เม.ย.54
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) สำหรับเรือประมง จำนวน 10,000 เล่ม
 
4 เม.ย..54
สอบราคาจ้างรถขุดตักดิน (Back Hoe) ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7
 
31 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำรถขุด ตง.1
ยกเลิก
31 มี.ค..54
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำรถขุด ตง.1
 
23 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
23 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า
 
23 มี.ค..54
สอบ ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก)
 
21 มี.ค..54
สอบราคาซื้อเครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-C พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 
1๔ มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน ๑,๔๐๐ หลัก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๑ สาขาแพร่
 
1๔ มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน ๑,๒๐๐ หลัก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๑ สาขานครสวรรค์
 
1๔ มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน ๑,๒๐๐ หลัก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๑ สาขาพิษณุโลก
 
1๔ มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน ๑,๓๐๐ หลัก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๗ สาขาหนองคาย
 
1๔ มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน ๕๐๐ หลัก
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๗ สาขานครราชสีมา
 
10 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 700 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2 สาขาสุพรรณบุรี
 
10 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 700 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2 สาขาลพบุรี
 
8 มี.ค..54

สอบราคาจ้างรถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำเลย อ.วังสะพุง จ.เลย

 
7 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 1,500 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2 สาขาอยุธยา
 
7 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 1,500 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2 สาขานนทบุรี
 
1 มี.ค..54
สอบราคาซื้อน้ำจืดเพื่อบริโภคและอุปโภค จำนวน 1,100 ตัน
 
1 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 2,100 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงใหม่
 
1 มี.ค..54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 1,000 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงราย
 
21 ก.พ.54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 1,000 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
 
14 ก.พ.54
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ จำนวน 1,400 หลัก ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 7 สาขานครพนม
 
1 ก.พ.54
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ passbook จำนวน 2 เครื่อง
 
17 ม.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 
11 ม.ค.54
สอบราคาซื้อแพช่วยชีวิต สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า 303 ขนาดบรรจุ 15 คน พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : (ฉบับ เปลี่ยนแปลงประกาศ)
 
10 ม.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมเจ้าท่าทางวิทยุ
 
4 ม.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำรถขุด ตง.1 

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:269

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin