ปี 2555

28 ธ.ค.55
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะหน้ามัสยิดอาลี ยิดดารอยน์
 
27 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำโขงฯ จ.เชียงราย
 
26 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จ.สุรินทร์
 
25 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิค ยก-หย่อนสปัด (ตัวสำรอง) ของเรือเจ้าท่า ข.23
 
17 ธ.ค.55
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทน
 
17 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) สำหรับเรือประมง จำนวน 10,000 เล่ม
 
13 ธ.ค.55
สอบราคาซื้อน้ำจืดเพื่อบริโภคและอุปโภคที่สถานีนำร่อง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,300 ตัน
 
6 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะหน้ามัสยิดอาลี ยิดดารอยน์
 
23 พ.ย.55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกคลองน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
21 พ.ย.55
สอบราคาซื้อกล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด
 
8 พ.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำคลองหมื่นราช อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 
9 พ.ย.55
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด
 
5 พ.ย.55
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 220 ผืน และจัดทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 400 ชิ้น
 
29 ต.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 220 ผืน และจัดทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 400 ชิ้น
 
24 ต.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ และปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
18 ต.ค.55
สอบราคาซื้อราคากล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด
 
15 ต.ค.55
สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว (Outboard)
 
25 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 199 จำนวน 1 ลำ
 
24 ก.ย.55
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยวิธีสอบราคา
 
17 ก.ย.55
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 199 จำนวน 1 ลำ
 
14 ก.ย.55
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4 รายการ
 
14 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
 
11 ก.ย.55
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง
 
11 ก.ย.55
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อส่งดิน สำหรับเรือขุดหัวสว่าน
 
10 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
 
10 ก.ย.55
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
 
10 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 222
 
10 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4, บริเวณท่าเทียบเรือ และบริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
 
10 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 255
 
10 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 148 จำนวน 1 ลำ
 
7 ก.ย.55
สอบราคาซื้อหัวขุดพร้อมฟันหัวขุด สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 และเรือเจ้าท่า ข.17
 
7 ก.ย.55
สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิคพร้อมกว้านสลิงสวิงหัวขุด ซ้าย – ขวา จำนวน 2 ชุด และสายพานขับปั๊มขุด จำนวน 2 เส้น สำหรับเรือเจ้าท่า ข.9
 
5 ก.ย.55
สอบราคาซื้อคลัทช์ลมขับปั๊มขุดสำหรับเรือเจ้าท่า ข.37 จำนวน 1 ชุด
 
3 ก.ย.55
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 60 ท่อ
 
31 ส.ค. 55
สอบราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
 
27 ส.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
 
27 ส.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  23 ส.ค. ๕๕ สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 
๑๕ ส.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 199 จำนวน 1 ลำ
 
๑๕ ส.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 193 จำนวน 85 รายการ
 
๑๕ ส.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๓๖ จำนวน ๑๗ รายการ
  8 ส.ค.55 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเสริมเพื่อการขุดลอกร่องน้ำศูนย์ราชการพังงา จำนวน 4 รายการ
 
๒๕ ก.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเสริมเพื่อการขุดลอกร่องน้ำศูนย์ราชการพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 
๒๕ ก.ค. ๕๕
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า
 
๒๓ ก.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๖๘ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๐๘ จำนวน ๒ ลำ
 
๑๒ ก.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๘ จำนวน ๑ ลำ
 
๑๐ ก.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกสาครวิสัย
 
๓ ก.ค. ๕๕
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
 
๒๘ มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการขุดลอก แม่น้ำชี จ.ชัยภูมิ
 
๒๖ มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
 
๒0 มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน ๖ คัน เพื่อใช้ในการขุดลอก แม่น้ำสะแทด จ.นครราชสีมา
 
๑๘ มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน ๘ ชุด
 
๗ มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
 
๕ มิ.ย. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe)จำนวน ๔ คัน เพื่อใช้ในการขุดลอก แม่น้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด
 
๒๔ พ.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe)จำนวน ๖ คัน เพื่อใช้ในการขุดลอก คลองระกำ จ.นครราชสีมา
 
๒๔ พ.ค. ๕๕
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.๙๕ (ใบอนุญาตใช้เรือ) จำนวน ๑0,000 เล่ม
 
26 เม.ย. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จ.สุรินทร์
 
23 เม.ย. 55
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำสำหรับใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว
 
20 เม.ย. 55
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 9,000 รีม
 
11 เม.ย. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำละหลอด จ.นครราชสีมา
 
5 เม.ย. 55
สอบราคาซื้อท่อยางต่อท่อน้ำสำหรับใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว
 
2 เม.ย. 55
สอบราคาซื้อเรือยางพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 2 ชุด
 
26 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำแอก จ.นครราชสีมา
 
26 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปาย ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 
23 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด
 
15 มี.ค. 55
ยกเลิกประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องมือสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-C พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 
5 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมเจ้าท่าทางวิทยุ
 
5 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า
 
1 มี.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 10,000 เล่ม
 
1 ก.พ. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำยม บ้านทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
 
19 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 
13 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
 
11 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำสถานีนำร่อง จำนวน 2 เครื่อง
 
9 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจาง ม.2 และ ม.6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 
6 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมาผลิตท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว สำหรับเรือขุดหัวสว่าน
 
5 ม.ค. 55
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (ฺBack Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปิง บ้านโป่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:276

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin