ปี 2555

 
[301/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ (24 ธ.ค. 55)
[290/2555] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด (17 ธ.ค.55)
[266/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 6 รายการ (7 ธ.ค.55)
[288/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 152 รายการ (4 ธ.ค.55)
[262/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ (26 พ.ย.55)
[276/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 5รายการ (23 พ.ย.55)
[261/2555] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด (21 พ.ย.55)
[267/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 90 รายการ (16 พ.ย.55)
[250/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 2 รายการ (1 พ.ย.55)
[210/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 2 รายการ (5 ก.ย.55)
[184/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ (28 ส.ค.55)
[203/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ
[179/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ
[163/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 4 รายการ
[159/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 10 รายการ
[154/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 4 รายการ
[131/2555] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด
[130/2555] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด
[129/2555] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด
[120/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 14 รายการ
[119/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 8 รายการ
[117/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 25 รายการ
[116/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ
[114/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 16 รายการ
[113/2555] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 23 รายการ 

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:179

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin