ปี 2556

 
  


[247/2556]] การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ทรายทะเล ชนิดหยาบ (มีเศษวัสดุอวนและอื่นๆ)) โดยวิธีการขายทอดตลาด (23 ธ.ค. 56)
[238/2556]   การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแม่น้ำยม (ดินตะกอนปนวัชพืช) โดยวิธีขายทอดตลาด (20 ธ.ค. 56)
[227/2556]   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ (19 ธ.ค. 56)
[116/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ (9 ส.ค. 56)
[62/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 2 รายการ (16 พ.ค. 56)
[79/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ (3 พ.ค. 56)
[69/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 4 รายการ (3 พ.ค. 56)
[70/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 39 รายการ (26 เม.ย. 56)
[74/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง พร้อมรื้อถอน (23 เม.ย.56)
[50/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 21 รายการ (20 มี.ค.56)
[29/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 9 รายการ (14 มี.ค. 56)
[30/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 4 รายการ (22 ก.พ. 56)
[11/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ (7 ก.พ. 56)
[16/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 34 รายการ (1 ก.พ. 56)
  [8/2556]  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 3 รายการ (14 ม.ค. 56)

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:204

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin