ปี 2556

 
 
27 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกลำพลับพลา จ.มหาสารคาม
 
25 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำสะแทด จ.นครราชสีมา
 
25 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกลำน้ำยัง จ.กาฬสินธุ์
 
20 ธ.ค. 56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบ ก.1 ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5,000 เล่ม
 
17 ธ.ค. 56
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 watts พร้อมอุปกรณ์ 25 เครื่อง
 
17 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม
 
13 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำคลองจ่า อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 
13 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล อาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต(เขาบ่อยา) ท่าเรือแหลมฉบัง และอาคารศูนย์สถานีส่งวิทยุ ท่าเรือแหลมฉบัง
 
9 ธ.ค. 56
สอบราคาจ้างรถขุดตักดิน พร้อมโป๊ะ จำนวน 1 ชุด
 
26 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบ ก.1 ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5,000 เล่ม
 
22 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน พร้อมโป๊ะ จำนวน 1 ชุด
 
19 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเจ้าท่า ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2557
 
12 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณหมู่ 1 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
11 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
 
11 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบ บ.53 (ใบทะเบียนเรือไทย) จำนวน 10,000 เล่ม
 
7 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำเครื่องยนต์เรือเจ้าท่า 235(CAT3406B) จำนวน 1 เครื่อง
 
6 พ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำอ่าวทึง(ด้านใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 
31 ต.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานอนุสาวรีย์พระยาวิสูตรสาครดิฐ
 
30 ต.ค. 56
สอบราคาซื้อกล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด
 
18 ก.ย. 56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 166
 
17 ก.ย. 56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ตู้สาขาระบบไฮบริท ไอพี พร้อมติดตั้ง
 
16 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
 
16 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 
16 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
 
16 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
11 ก.ย. 56
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
 
5 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกคลองคัดเค้า จังหวัดนครราชสีมา
 
5 ก.ย. 56
สอบราคาซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 5 ชุด
 
5 ก.ย. 56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 5 ชุด
 
3 ก.ย. 56
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง
 
2 ก.ย. 56
สอบราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
 
2 ก.ย. 56
สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 5 ชุด
 
29 ส.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 166
 
29 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อท่อ HDPE ขนาด ø 200 มม. (8 นิ้ว) จำนวน 20 ท่อน
 
28 ส.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า
 
27 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ตู้สาขาระบบไฮบริท ไอพี พร้อมติดตั้ง
 
27 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อท่อยางทางดูด สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.23
 
26 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายสำเนาแผนที่
 
23 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อท่อส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 10 ท่อ
 
16 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 40 เครื่อง
 
9 ส.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
 
5 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อท่อเหล็ก ขนาด ø 14 นิ้ว จำนวน 57 ท่อ
 
5 ส.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4, บริเวณท่าเทียบเรือ และบริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
 
1 ส.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะท่าวัดไทรม้าใต้
 
1 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อหัวขุดพร้อมฟันสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.37 จำนวน 1 ชุด
 
26 ก.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกคลองตะกรุดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
26 ก.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกลำน้ำแก่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
25 ก.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ เจ้าท่า 200
 
18 ก.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ
 
20 มิ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง
 
17 มิ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจัน จ.เชียงราย
 
17 มิ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำวัง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
 
13 มิ.ย. 56
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 11 เครื่อง
 
10 มิ.ย. 56
สอบราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระบบมัลติมีเดีย
 
5 มิ.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 
31 พ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำลาว จ.เชียงราย
 
29 พ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน 24 รายการ
 
28 พ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา จำนวน 11 รายการ
 
21 พ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จ.นครราชสีมา
 
14 พ.ค.56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหัวขุดและปั๊มน้ำทะเลพร้อมมอเตอร์ขับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.37 จำนวน 2 รายการ
 
14 พ.ค.56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ
 
14 พ.ค.56
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 9,000 รีม
 
10 พ.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
 
9 พ.ค.56
สอบราคาซื้อใบพัดปั๊มขุด (IMPELLER) จำนวน 1 ตัว
 
9 พ.ค.56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ
 
3 พ.ค.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำอิง จังหวัดพะเยา
 
2 พ.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 50 จำนวน 22 รายการ
 
29 เม.ย. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำคำ จังหวัดเชียงราย
 
24 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ
 
18 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจักราช จ.นครราชสีมา
 
18 เม.ย.56
สอบราคาซื้อเชือกลากจูงสำหรับเรือเจ้าท่า จ.3 จำนวน 2 เส้น
  18 เม.ย.56 สอบราคาซื้อหัวขุดและปั๊มน้ำทะเลพร้อมมอเตอร์ขับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.37 จำนวน 2 รายการ
  18 เม.ย.56 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 138
 
11 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จ. บุรีรัมย์
 
11 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำโขงฯ จังหวัดเชียงราย
 
4 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะหน้ามัสยิดอาลี ยิดดารอยน์
 
3 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 44
 
1 เม.ย.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานนำร่อง 1 แห่ง
 
29 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 138
 
21 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 255
 
20 มี.ค.56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา จำนวน 11 รายการ
 
18 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 151 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 152 จำนวน 2 ลำ
 
18 มี.ค.56
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท๊บเล็ต) จำนวน 11 เครื่อง
 
14 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกคลองน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
5 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเจ้าท่า ราย 2 เดือน จำนวน 4,800 เล่ม
 
4 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.95 ใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 10,000 เล่ม
 
4 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) สำหรับเรือสินค้า จำนวน 10,000 เล่ม
 
4 มี.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
 
28 ก.พ. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 45 และเรือเจ้าท่า 162
 
28 ก.พ. 56
สอบราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 1,300 หลัก
 
19 ก.พ. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย
 
15 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
 
14 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง
 
14 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยม จังหวัดแพร่ ของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำยม ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 
13 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 45 และเรือเจ้าท่า 162 จำนวน 2 ลำ
 
8 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำอิง จังหวัดพะเยา ของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำอิง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 
4 ก.พ.56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 
1 ก.พ.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
29 ม.ค. 56
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 KW พร้อมเครื่องยนต์ขับ จำนวน 1 ชุด
 
24 ม.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา จำนวน 20 รายการ
 
21 ม.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา จำนวน 11 รายการ
 
17 ม.ค.56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำบังฮวก จ.นครพนม
 
14 ม.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำคำ จังหวัดเชียงราย
 
7 ม.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ ก.1 ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 3,000 เล่ม
 
7 ม.ค. 56
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิค ยกหย่อนสปัด (ตัวสำรอง) ของเรือเจ้าท่า ข.23
 
3 ม.ค. 56
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อน้ำจืดเพื่อบริโภคและอุปโภคที่สถานีนำร่อง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,300 ตัน

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:339

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin