ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนาทับ (Sand by passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 44

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin