สรุปผลความพึงพอใจในการบริการของห้องสมุด

ปี 2558

  • ตุลาคม 57 – มีนาคม 58 (รอบที่ 1)
  • เมษายน 58 – กันยายน 58 (รอบที่ 2)

ปี 2557

  • ตุลาคม 56 – มีนาคม 57 (รอบที่ 1)
  • เมษายน 57 – กันยายน 57 (รอบที่ 2)

ปี 2556

  • ตุลาคม 55 – มีนาคม 56 (รอบที่ 1)
  • เมษายน 56 – กันยายน 56 (รอบที่ 2)

วันที่:08 มกราคม 2565

เข้าชม:204

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin